NIEWYKLUCZENI

 projekt trzecioklasistów Gimnazjum w Świnicach Warckich
a właściwie uczniów klas gimnazjalnych
Chciałam
Chcemy udowodnić sobie i całemu światu, że jesteśmy dobrze przygotowani
do zrobienia
następnego kroku, jakim jest póście do szkoły ponadgimnazjalnej,
a fakt, że jesteśmy uczniami małego wiejskiego gimnazjum,
nie powinien mieć wpływu na jej wybór.
TEMAT DEBATY:
„Zagraniczny wyjazd w trakcie nauki pomaga młodym ludziom zdobyć lepsze wykształcenie i znaleźć pracę mimo kryzysu gospodarczego”.

W ciekawej formie wypowiedzi - debacie oksfordzkiej, zawarliśmy wszystkie nasze przemyślenia, na ten temat
Stoimy u progu dorosłości i musimy coraz częściej zadawać sobie pytanie co z naszą przyszłością. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas szukania sposobu dostosowania się do zmieniającej się oferty edukacyjnej. Powstają nowe zawody, nowe kierunki studiów, W przyszłości będziemy być może pracować w zawodach, o których nikt jeszcze nie słyszał. Jak zaplanować przyszłość

Oferta szkół i uczelni jest coraz ciekawsza, powstają nowe klasy, specjalności, kierunki, a otwarte granice, uwolniony rynek pracy powoduje że szukamy zatrudnienia również za granicą. Szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe umożliwiają wyjazdy na studia, wymiany, praktyki. Uważamy, że taki wyjazd to świetna propozycja podnoszenia swoich umiejętności, zdobywania wiedzy i doświadczeń, Uważamy, że każdy, nawet najkrótszy wyjazd po naukę za granicę, to krok do lepszego wykształcenia, ważny etap w szukaniu drogi przyszłości i najlepszy sposób na doskonalenie języka obcego.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych